Rijk start met proeftuinen 'Maatwerk voor Mensen'

Van het opleiden en begeleiden van IT'ers in de WW naar een carrière als inkoopprofessional; stages voor mensen bij een SW-bedrijf tot begeleiding van ex-(paralympisch topsporters naar een maatschappelijke carrière: het zijn slechts drie voorbeelden waar met de proeftuinen aan gewerkt wordt.

Met deze proeftuinen gaan tenminste veertig kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk. En natuurlijk worden deze proeftuinen verduurzaamd: ze vormen de basis voor méér.

Het Rijk en leveranciers slaan de handen ineen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, via de social return-verplichting van de leverancier, aan het werk te helpen. De mogelijkheden hiervoor worden verkend met proeftuinen: de leverancier zet zijn expertise in ten behoeve van mensen uit de doelgroep.

Simone Roos (DG Overheidsorganisatie, BZK) gaf op 14 november onder grote belangstelling het startschot voor twaalf social-returnproeftuinen. Roos: "Dit is nog maar het begin en vraagt om meer."

Diverse doelgroep

In Nederland is er een grote groep mensen met een afstand tot arbeidsmarkt. Deze groep is erg divers; van hoogopgeleiden met een fysieke beperking tot mensen met een verstandelijke beperking. Soms is de afstand zichtbaar, maar vaak ook niet. Voor sommige mensen is deze afstand zo groot dat zij onze hulp nodig hebben bij het vinden van werk.

Categoriemanagement van het ministerie van I&W pakten de handschoen op en zijn samen met collega's van de directie Ambtenaar en Organisatie van BZK aan de slag gegaan.
Met leveranciers hebben zij verkend hoe ze het best invulling kunnen geven aan hun social returnverplichting. Door de samenwerking te zoeken, kan binnen en buiten de overheid sociale impact ontstaan.

Jos van Wesemael (hoofddirecteur Financiën, Management en Control va I&W) benadrukt dat daarvoor wel ruimte nodig is: 'De enige rol die leidinggevenden hebben, is hun medewerkers de ruimte geven om te verkennen, te onderzoeken, en uit te vinden wat allemaal mogelijk is.' Daar is creativiteit, lef en samenwerking voor nodig. En dit is terug te vinden in de gestarte proeftuinen.

Samenwerking over grenzen heen

Zo gaat bijvoorbeeld Haagse Inkoop Samenwerking van Uitvoeringsbedrijf Rijk (UBR|HIS) de samenwerking aan met leveranciers AevesBenefit en Emeritor. Beide leveranciers zetten zich gezamenlijk in om kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt enthousiast te maken voor het inkoopvak bij het Rijk.

De aspiranten worden zodanig theoretisch en 'on the job' opgeleid dat ze na negen maanden zelfstandig kunnen uitstromen naar betaald (inkoop)werk.

Daarnaast werken bedrijven AEF/VKA, PWC en Supply Value samen met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers aan verschillende trainingsplaatsen voor statushouders. Zo kunnen zij werkervaring opdoen en werken aan taal en sociale vaardigheden in een Nederlandse werkomgeving en hun hun positie op de arbeidsmarkt versterken.

Naast deze leveranciers gaan ook Atos, Berenschot, BMC, Conducto, Conclusion, Eiffel, EY en Yacht van start met social-returnproeftuinen. Zij richten zich de hoogopgeleide kandidaat in het autistisch spectrum tot de VMBO'er die moeite heeft met solliciteren. Leveranciers zetten hiervoor hun krachten in: van het opleiden en begeleiden van mensen, tot het inzetten van ICT-technologie.

Basis voor nieuwe werkwijze

Afgelopen donderdag 16 november heeft de ICIA (Interdepartementale Commissie Inkopen en Aanbesteden) ingestemd met de doorontwikkeling social return bij het Rijk Maatwerk voor Mensen per 1 januari 2018. De proeftuinen zijn een belangrijke basis voor deze nieuwe werkwijze. Vanaf nu kunnen Inkoop, HRM en Beleid samen met de leveranciers bepalen op welke manier de SROI met de meeste impact kan worden ingevuld. Maatwerk staat daarbij centraal. De proeftuinen zijn het bewijs dat hier behoefte aan is.

Wat is social return?

Social return is een aanpak om meer werkgelegenheid te creëren. Inkopers van overheden kunnen, bij het verstrekken van opdrachten, de opdrachtnemer stimuleren of verplichten om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken bij de uitvoering van de opdracht. Met ruimte voor maatwerk voor mensen kan (strategisch) inkoop bijdragen aan de realisatie van Rijksbeleid -en organisatiedoelstellingen en het creëren van maatschappelijke meerwaarde.