Rijksoverheid en KPMG werken samen aan het creëren van maatschappelijke waarde

De Rijksoverheid en KPMG slaan nog dit jaar de handen ineen om jeugd justitiabelen meer perspectief op werk te bieden. Op 4 juli ondertekenden zij hiervoor - in aanwezigheid van minister Blok (V&J)  -  hun plan van aanpak. Minister Stef Blok: "De jeugdgedetineerden zijn nog hartstikke jong en ook al hebben ze iets gedaan wat niet kan, met de samenwerking tussen DJI en KPMG bieden we ze een kans om weer aan de goede kant van de maatschappij te komen."

Social Return (SROI) bij de Rijksoverheid

Om zoveel mogelijk mensen perspectief te bieden op werk en inkomen, neemt de Rijksoverheid sinds 2011 social return op in opdrachten aan leveranciers. Categoriemanagement 'inhuur hoogwaardig personeel'

kijkt samen met leveranciers hoe zij het best invulling kunnen geven aan deze social returnverplichting. Beide zijn het erover eens dat met maatwerk, samenwerking en het benutten van bestaande initiatieven van leveranciers, maximale maatschappelijk impact gecreëerd kan worden. Jos van Wesemael, hoofddirecteur Financiën, Management en Control bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu "Deze innovatieve manier van samenwerken stelt ons allen in staat onze eigen doelen te realiseren en belangrijker nog de mensen te helpen die dit het hardst nodig hebben. Op die manier benutten we de kans om maatschappelijke meerwaarde te creëren".

Proeftuin bij KPMG en DJI

Met deze proeftuin geeft KPMG op innovatieve wijze invulling aan hun social returnverplichting. Samen met de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) bieden zij Jeugd Justitiabelen een scholarship aan, van maximaal vier jaar, dat hen de kans biedt op het halen van een mbo-diploma. Op deze manier wordt de kans op werk, inkomen en re-integratie voor deze jongeren vergroot. Albert Röell (KPMG): "Social Return invullen door samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, is een uiterst constructieve wijze om maatschappelijke doelstellingen te realiseren. We moeten deze jongeren die tegen de rand van de samenleving staan terug aan boord krijgen."

Banenafspraak

HR en Inkoop verkennen met proeftuinen samen de mogelijkheden hoe inkoop (via social return) optimaal kan bijdragen aan de realisatie van banen voor mensen uit deze doelgroep. De Rijksoverheid is sinds 2015 volop bezig met de realisatie van deze Banenafspraak. De Rijksoverheid moet voor 2024 in totaal voor 3.340 extra banen binnen het Rijk zorgen voor mensen met een arbeidsbeperking.