Netwerk Social Return Rijk van start

"Hup aan de slag!" Deze opdracht gaf SG BZK Maarten Schurink dinsdag 12 juni aan de ruim 90 aanwezige HR-en Inkoopprofessionals binnen het Rijk. Aan het Binnenhof werd het startschot gegeven voor het netwerk Social Return Rijk. Dit netwerk vormt het hart van de nieuwe werkwijze Maatwerk voor Mensen, waarmee HR en Inkoop Rijk samenwerken met leveranciers om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan vast werk te helpen.

In gesprek met Jos van Wesemael – hoofddirecteur Management en Control, IenW – benadrukt Maarten Schurink de noodzaak van en de mogelijkheden om met social return te werken aan een inclusievere samenleving: "We zijn gewend om geld in te zetten om maatschappelijk effect te bereiken, maar er zijn andere manieren en daar is inkoop een heel belangrijke van." Van Wesemael vult aan: "Je hebt met inkoop een belangrijk instrument in handen, er ligt genoeg. Je moet het alleen oprapen."

Vergaande samenwerking

Het netwerk Social Return Rijk legt de verbinding tussen Inkoop (categoriemanagers en inkopers), beleidsdirecties en P&O (projectmanagers Banenafspraak en managers P&O). “We zoeken de samenwerking met leveranciers, collega’s van gemeenten en provincies. We kunnen het niet alleen: juist de samenwerking tussen alle betrokken partijen maakt dat we meer impact kunnen creëren.” Dat het kan bewijzen de eerder door categorie Hoogwaardige Inhuur gestarte proeftuinen.

Het netwerk blijft groeien. Om dit te versterken en meer kennis over de nieuwe mogelijkheden van social return binnen het Rijk te generen is er een klein, interdepartementaal en multidisciplinair adviesteam opgericht. Ondersteuning in de vorm van netwerkbijeenkomsten, presentaties, instrumentatie en een digitaal platform. Dit team stelde zich tijdens de lancering aan het netwerk voor. Susanne van den Oudenhoven (BZK, directie Ambtenaar en Organisatie) en Sammy Hadad (BZK, directie Inkoop-, Facilitair en Huisvestingsbeleid Rijk), als projectleiders verbonden aan Maatwerk voor Mensen, zien dat er door het werken in proeftuinen veel energie ontstaat. Hadad: “Mensen binnen en buiten de Rijksoverheid zoeken elkaar op voor advies en het delen van goede voorbeelden. Zo ontstond langzamerhand een netwerk, dat we nu verder gaan uitbouwen.”

Sluit je ook aan!

Iedereen die vanuit zijn werk bezig is om meer voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te kunnen betekenen: sluit je aan bij het netwerk Social Return Rijk. Realiseer je dat er nu ruimere mogelijkheden zijn om invulling te geven aan social return. Door aansluiting bij het netwerk kom je in contact met mensen die hier al langer mee bezig zijn. Zij helpen je graag verder. En heb je al ervaring met sociaal ondernemen, voel je dan vooral uitgenodigd jouw kennis en ervaring te delen met je collega’s!

Heb je vragen of wil je je aansluiten? Mail naar socialreturn@rijksoverheid.nl. Wij beantwoorden je vraag of verzoek, en voegen je graag toe aan ons digitaal platform.