Voorbeeldbestektekst bij hantering social return als gunningscriterium, categorie Hoogwaardige Inhuur

De categorie Hoogwaardige Inhuur gebruikt onderstaande tekst voor haar aanbestedingen met social return als gunningscriterium.

De aanbestedende dienst vraagt de leverancier om een Plan van Aanpak, waarin deze aangeeft op welke manier hij invulling aan zijn social-return-inspanning wil geven. Ook wordt de leverancier gevraagd om voorafgaand in maximaal 2 A4’s zijn visie op social return uit te werken, en om een eerste schets te geven van zijn aanpak voor een doeltreffende uitvoering van de inspanning.